© Bethina Junggeburt 2018

EFT-Waasland

Psychotherapie 'In therapie gaan' is voor veel mensen een moeilijke stap. Voor sommigen betekent therapie zoiets als 'toegeven dat je het zelf niet (meer) kunt', iets voor zwakkelingen of 'gestoorden'. De therapeut ziet men dan als diegene die 'het moet oplossen', die geneest of herstelt, die weet 'hoe het moet'... Dat is niet hoe wij therapie zien, noch wat therapeut-zijn voor ons is. In onze ogen heeft therapie niks te maken met zwak of gestoord zijn. Meestal zijn het juist de dagdagelijkse dingen die ons zorgen of spanning geven. Het leven is nu eenmaal onvoorspelbaar; soms verassend eenvoudig maar vaak ook verwarrend, veeleisend en moeilijk. Vanuit deze visie is een therapeut geen specialist die jou/jullie de antwoorden kan geven. Niemand anders wordt expert van jouw leven. De therapeut biedt wel een extra paar ogen, oren en een doorleefde, luisterende aanwezigheid. Doordat we als therapeut enerzijds meevoelen, denken en ervaren maar anderzijds ook buiten jou/jullie zorgen staan, komt er ruimte voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. Zo wordt therapie een manier om jezelf en/of elkaar te (her)ontdekken, krachten (terug) te vinden en tot bestaansrecht te komen.

EFT als vorm van psychotherapie

Er bestaan verschillende richtingen en werkvormen in de psychotherapie. EFT vertrekt vanuit emoties en (lijfelijke) beleving. Dit

wil zeggen dat er veel aandacht wordt besteed aan hetgeen jij of jullie als koppel voelen, lijfelijk ervaren en hoe je jezelf, anderen

en 'de wereld' beleeft. Het begrip 'hechting' ofwel 'emotionele verbinding' staat zeer centraal hierbij. 

Binnen de sessies streven we naar het creëren van een veilige ruimte waarin gevoeld kan worden wat je voelt en gezegd kan

worden wat gezegd moet zijn. Er is ruimte om te spreken en te tonen, maar ook om te ontdekken wat de goede redenen zijn om

(nog) niet te spreken of te tonen. De therapeut is hierbij een 'facilitator': hij/zij kijkt, luistert en voelt mee met hetgeen bij

jou/jullie leeft, zonder daarbij meegezogen of overspoeld te worden in jouw beleving. We hebben vertrouwen in jou/jullie dat zich

vanuit een veilige verbinding met de therapeut iets nieuws aandient, zodat je/jullie (opnieuw) kracht voelen en mogelijkheden

vinden om 'verder te gaan' in verbinding met jezelf en elkaar.

Met een klik op de afbeelding blijf je op de hoogte van onze corona-maatregelen…