© Bethina Junggeburt 2022  EFT-Waasland VOF - Ond nr: 0690.883.488

Emotion Focused Therapy (individueel)

Emotionally Focused Therapy (voor koppels)

Dr. Sue Johnson legt in een samenwerking met prof. Leslie Greenberg (zie individuele therapie) de basis voor emotiegericht werken met koppels. Deze therapievorm krijgt de naam Emotionally Focused Therapy. Doel van de therapie is om de verbinding tussen partners te verbeteren of herstellen via verheldering van de negatieve interactiepatronen waarin men verstrikt is geraakt. Dit negatieve patroon kun je zien als een destructueve dans waarin partners of gezinsleden worden meegesleept. De therapeut heeft niet als taak om te bemiddelen of 'de schuldige' te vinden. Wel helpt de therapeut om stap voor stap het patroon van jullie dans te ontrafelen; zodat jullie kunnen ervaren hoe de dans ervoor zorgt dat je elkaar ongewild pijn doet en de weg geopend wordt naar meer veiligheid en verbinding bij/met elkaar. De effectiviteit van EFT-koppeltherapie wordt onderbouwd door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. EFT blijkt werkzaam bij vele verschillende soorten koppels, ook wanneer bij één van beide partners sprake is van psychische klachten. Bekijk deze video om meer te weten over  Emotionally Focused Therapy  Groepsaanbod en workshops Op dit moment is er geen groepsaanbod/workshop voor cliënten voorzien.

EFT-Waasland

Prof. Leslie Greenberg staat samen met zijn collega's Watson, Goldman en Rice aan de wieg van Emotion Focused Psychotherapie. Het is een cliëntgerichte, ervaringsgerichte vorm van therapie, ontwikkelt voor individuele begeleiding die steunt op meer dan 25 jaar onderzoek. De basisgedachte bij Emotion Focused Therapy is "alles vertrekt vanuit emotie". Onze emoties, evenals de manier waarop we via emoties verbonden zijn aan belangrijke anderen in ons leven (hechting), wordt gezien als de drijvende kracht van ons bestaan. Het vormt de basis van wie we zijn en geeft ons informatie over wat we nodig hebben om 'goed te leven'. In de ondersteundende, niet-veroordelende relatie met de therapeut mag je voelen wat er te voelen is en zijn wie je bent. Cliënten worden in EFT dan ook niet gezien met hun symptomen of diagnoses, maar vanuit een oprechte aandacht voor jou als gehele, unieke persoon. Dit filmpje legt uit hoe binnen EFT wordt gewerkt met emoties.