© Bethina Junggeburt 2022  EFT-Waasland VOF - Ond nr: 0690.883.488

EFT-Waasland

Omdat in Vlaanderen -in vergelijking met Nederland- nog veel minder bekend is over Dissociatieve Identiteitsstoornis en de behandeling ervan, en omdat die behandeling er door de organisatie van de gezondheidszorg bovendien heel anders kan uitzien, hebben we enkele initiatieve uitgewerkt om DIS ook in Vlaanderen meer bekendheid te geven: - Er is een Vlaamse DIS is me-pagina die je kunt bezoeken door hier of op het logo bovenaan te klikken.  - Op 29 juni 2022 organiseerde Konnektit een Webinar, waarin Anne en ik voor het Vlaamse publiek (cliënten, naasten en geïnteresseerde hulpverleners) uitleggen wat DIS eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe behandeling eruit kan zien. Aan de hand van theoretische concepten, maar vooral via voorbeelden, metaforen en ervaingsverhalen van mensen met DIS proberen we inkijk te geven in hoe het kan zijn om DIS of AGDS (een nauw verwante variant van DIS) te hebben. Daarnaast krijg je een idee van de manier waarop behandeling in Vlaanderen -waar in tegenstelling tot in Nederland geen gespecialiseerde en gesubsidieerde behandelcentra bestaan- vorm kan krijgen.  Hier kun je het webinar herbekijken:
Via LinkedIn maakte ik kennis met Anne Lagemaat, projectleider van DIS is me. Dat is een online project in Nederland dat als doel heeft om een realistischer beeld te scheppen van het leven met DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis). Aan de hand van een aantal thema’s worden anoniem ervaringen verzameld van een grote groep mensen met DIS en hun naasten. In 2023 wordt op basis van deze verzameling een digitale publicatie uitgebracht die gratis kan worden gedownload in het kader van voorlichting, psycho-educatie en onderwijs over DIS  vanuit cliëntperspectief. Geïnteresseerde hulpverleners kunnen zich  hier aanmelden om deze publicatie te ontvangen.
In Vlaanderen