© Bethina Junggeburt 2018

EFT-Waasland

Omdat in Vlaanderen -in vergelijking met Nederland- nog veel minder bekend is over Dissociatieve Identiteitsstoornis en de behandeling ervan, en omdat die behandeling er door de organisatie van de gezondheidszorg bovendien heel anders kan uitzien, hebben we enkele initiatieve uitgewerkt om DIS ook in Vlaanderen meer bekendheid te geven: - Er is een Vlaamse DIS is me-pagina die je kunt bezoeken door hier of op het logo bovenaan te klikken.  - Op 29 juni 2022 organiseerde Konnektit een Webinar, waarin Anne en ik voor het Vlaamse publiek (cliënten, naasten en geïnteresseerde hulpverleners) uitleggen wat DIS eigenlijk is, hoe het ontstaat en hoe behandeling eruit kan zien. Aan de hand van theoretische concepten, maar vooral via voorbeelden, metaforen en ervaingsverhalen van mensen met DIS proberen we inkijk te geven in hoe het kan zijn om DIS of AGDS (een nauw verwante variant van DIS) te hebben. Daarnaast krijg je een idee van de manier waarop behandeling in Vlaanderen -waar in tegenstelling tot in Nederland geen gespecialiseerde en gesubsidieerde behandelcentra bestaan- vorm kan krijgen. Klik hier om het webinar te bekijken. 
Via LinkedIn maakte ik kennis met Anne Lagemaat, projectleider van DIS is me. Dat is een online project in Nederland dat als doel heeft om een realistischer beeld te scheppen van het leven met DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis). Aan de hand van een aantal thema’s worden anoniem ervaringen verzameld van een grote groep mensen met DIS en hun naasten. In 2023 wordt op basis van deze verzameling een digitale publicatie uitgebracht die gratis kan worden gedownload in het kader van voorlichting, psycho-educatie en onderwijs over DIS vanuit cliëntperspectief. Geïnteresseerde hulpverleners kunnen zich hier aanmelden om deze publicatie te ontvangen.

Hazenbijeenkomst

Hulpverleners die op bijzonder wijze, in woord en beeld, inkijk willen krijgen op de complexe belevingswereld van mensen met DIS kunnen op zaterdag 19 november 2022 deelnemen aan de theaterworkshop Mijn naam is haas te Mechelen. Dit initiatief van theatermaker Judith Bruynzeels in samenwerking met klinische psycholoog en DIS- specialist Christel Kraaij laat je aan de hand van een audiovertelling, een prachtig beeldboek en een inzichtelijke nabespreking voeling krijgen met hoe het is voor mensen met complex trauma en dissociatie om zich tot de werkelijkheid te verhouden. Het boek (elk exemplaar met de hand samengesteld) krijg je mee naar huis en helpt om verder taal en beeld te geven aan ervaringen van complex trauma en dissociatie binnen je praktijk. Meer informatie en inschrijven kan via mijn collega Marijke Leys: Voice Dialogue Instituut.  
In Vlaanderen