© Bethina Junggeburt 2018
Wie kan bij ons terecht? Wim specialisseert zich in de psychotherapeutische behandeling van volwassenen (25+) met een breed scala aan moeilijkheden: angst, depressie, stress/burnout, (chronische) pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, verdriet, trauma, levensvragen, zelfvertrouwen/waarde, rouw en verlies, eetproblemen,... Bij Bethina kun je samen met je partner terecht voor relatietherapie: uit elkaar gegroeid, conflicten, twijfels over de relatie, omgaan met een ingrijpende gebeurtenis (bv ziekte, overspel, suïcidepoging),...  Daarnaast voorziet Bethina psychotherapeutische behandeling voor volwassenen die op jonge leeftijd langdurige of ernstige traumatische ervaringen meemaakten: (seksueel) misbruik, verwaarlozing, hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, DIS (dissociatieve identiteitsstoornis),… Wil je kennismaken met onze praktijk? Klik hier:

EFT-Waasland