© Bethina Junggeburt 2018

EFT-Waasland

DIS is me - in Vlaanderen Enige tijd geleden maakte ik via LinkedIn kennis met Anne Lagemaat van DIS is me, een online project in Nederland dat als doel heeft om een realistischer beeld te scheppen van het leven met DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis). Aan de hand van een aantal thema’s worden anoniem ervaringen verzameld van een grote groep mensen met DIS en naasten. Aan het einde van het project wordt een digitale publicatie uitgebracht die gratis kan worden gedownload in het kader van voorlichting, psycho- educatie en onderwijs over DIS vanuit cliëntperspectief. Geïnteresseerde hulpverleners kunnen zich ‘HIER’ aanmelden om deze publicatie te ontvangen. Ook in Vlaanderen is er grote nood om meer bekendheid en realistische informatie te verschaffen rond DIS. Leven met DIS in Vlaanderen kan er anders uitzien dan in Nederland, omdat DIS hier nog veel minder bekend is, binnen en buiten de hulpverlening best nog wel wat controverse bestaat over het bestaan/de herkomst van DIS en omdat hulpverlening in Vlaanderen heel anders georganiseerd is dan in Nederland (bijvoorbeeld op vlak van terugbetalingsmogelijkheden en gespecialiseerde zorg). Daarom hebben we besloten ook een Vlaamse pagina te creeëren binnen Dis is me. We hopen dat op die manier ook in Vlaanderen mensen met DIS en hun naasten zich via het project gezien, gehoord, erkend en/of minder alleen zullen voelen.  Klik hier of op het logo bovenaan deze pagina om de Vlaamse Dis is me-pagina te bezoeken.